La teva aplicació de Registre Unificat, quan rep una petició “AltaAssentament” amb el bloc de dades <Documents>, ha de gestionar una política de reintents per descarregar la documentació associada a aquell assentament.

La recomanació des del Consorci AOC és fer els reintents espaiats en el temps i que, una vegada es superi el màxim de reintents estipulats prèviament, es deixi de reintentar, ja que l’aplicació origen podria ser que encara no s’hagués integrat amb el mètode de desar la documentació (documents no recuperables per serveis web de moment, com per exemple l’eFACT, tot i tornar el bloc de dades <Documents>).