Els requisits tècnics de l’ens per a poder utilitzar aquesta solució són els següents:

  • Prèvia integració via serveis web amb el registre propi de l’ens
  • Registre general de l’ens disponible i accessible via Internet 24×7 (en cas de no trobar el registre de l’Ens disponible, les anotacions es faran al registre auxiliar d’EACAT).